رمان ناتورالیستی

خواندن کتاب اسوموار نوشته زولا ، تجربه جالبی بود، هر چند در پایان حس خوشایندی نداشت اما به خواندش می ارزید ، قدم زدن در خیابان های پاریس در زمان امپراطوری دوم و لمس زندگی طبقه کارگر در زندگی فلاکت بار اون دوره ها ، زندگی توی میخانه ها و رواج بی حد می خوارگی و به پستی کشیدن و رفته رفته نابود شدن زندگی این قشر به دلیل عرق خواری و شکمبارگی و فساد ، حقیقتا ارزش خواندن را داشت و تجربه جالبی بود .

/ 0 نظر / 25 بازدید