خشم و هیاهوی فاکنر

Shia Upload .::. شیعه آپلود

برخی از کتاب ها هستند که خواندنشان تجربه ای تکرار نشدنی اند و کتاب خشم و هیاهوی فاکنر نیز از آن جمله است . داستانی با پیچیدگی های روایی و گرایشات ناتورالیستی داستانی که به قول بهمن شعله ور: مظهر هیچ و در عین حال همه چیز است . او اضافه می کند : عنوان آن گویی از این گفته شکسپیر در نمایشنامه مکبث گرفته شده " زندگی داستانی لبریز از خشم و هیاهو است,   که از زبان ابلهی حکایت می شود و معنای آن هیچ است " .

بهمن شعله ور : شاید بتوان گفت که قصد نویسنده از ایجاد این همه ابهام و گنگی , دادن احساس زندگی باشد . در حقیقت او حامی انسان است - انسانی که اکنون سرگشته و بی ژناه است . سبک فاکنر پیچ در پیچ و مشگل است . خود وی آنرا " نگریستن غریب به اشیا از درون انعکاسها " نامیده است . کارش بیش از آنکه حکایت کردن زندگی باشد بیان اثراتی است که زندگی بر انسان می گذارد . گویی به این گفته جوزف کنراد مومن است که : زندگی در مغزهای ما حکایت نمی گوید بلکه اثر می گذارد . 

این کتاب بی گمان یکی از بهترین و تامل برانگیز ترین کتاب هایی است که خوانده ام . <3

/ 0 نظر / 27 بازدید